خانه / ۱۳۹۵ / اسفند

آرشیو ماهانه اسفند ۱۳۹۵

فرم تسویه حساب کارگر و نکات مهم هنگام تسویه حساب

به استناد ماده ۱۸۷ قانون کار، كارفرمايان مكلفند پس از پايان قرارداد كار بنا به‌درخواست كارگر، گواهي انجام كار با قيد مدت‌، زمان شروع و پايان‌ و نوع كار انجام شده را به وي تسليم نمايند. یادتان باشد که این رضایت نامه در پیدا کردن کار مناسب اینده شما بسیار ...

ادامه مطلب »

آدرس دهی نسبی و مطلق در اکسل

آدرس دهی نسبی فرض كنید سلولهای Excel را به صورت زیر پر كرده ایم : در سلول B1 فرمول A1+A2 را می نویسیم .اگر این فرمول را copy كرده و در سلول B2 .Paste كنیم و یا با استفاده از Auto fill محتوای سلولهای B2 تا B4 را پر كنیم ...

ادامه مطلب »