به نام خداوند بخشنده مهربان
ارسال شده توسط : تاریخ : ابراهیم | ۰۳-۰۳-۱۳۹۴
به نام پروردگار خوبی ها اوست که زیباست و زیبایی ها را دوست دارد . با نام و یاد یگانه معبود عالم ورقی تازه از پیشرفت را رقم میزنیم و " بیرجند آی تی " را طراوتی دوباره میدهیم. این بار قدم هایمان را کمی محکم تر برداشته ایم و توکل به کرده ایم به خدایی که یاور متوکلین است . بنده به عنوان موسس بیرجند آی تی همیشه آرزو داشتم و دارم که روزی بتوانم خدمت بزرگی به مردمم و شاید به بشریت انجام دهم ، امروز پس از 7…
Read More
0 Comments